Chuyện của.Sơn

An yên xưa cũ.

August 07, 2018

An yên xưa cũ.

August 07, 2018

Đây là ảnh chụp nhân một tối an yên, xa tít ở Đà Lạt. Lờ mờ như chút xíu còn rớt lại trong ký ức. Đà Lạt ngày ấy lạnh, và êm, đến ngây người. Đi xa một chút, lâu một chút, mới thấu hiểu cơn thèm thuồng quá khứ. Chắc cần nhiều cơn mưa nữa, mới ấm nổi cái lạnh của ngày xưa.

Có người đi để đến, có kẻ nhớ để quên.

Sài Gòn, một đêm mưa tháng 8. Nhân tìm về những bài nhạc đã cũ.


Son Tang

Viết bởi Sơn về những thứ giản đơn.