Chuyện của.Sơn

Sài Gòn.

April 18, 2019

Sài Gòn.

April 18, 2019

Hôm nay anh bỗng thấy mệt như một tuần mà chưa được ngủ đầy. Anh bỗng ghét Sài Gòn như ruồng bỏ một cuộc tình nồng chẳng tài nào buông nổi. Và nhớ Đà Lạt, chút bình yên lơ lửng thoáng qua. Người ta nói hoài về tình yêu viển vông cho Đà Lạt, về mộng tưởng bỏ hết những toan tính đời thường để ở mãi nơi chốn an yên.

Nếu được chọn, mấy kẻ sẽ giật mình giữa nhưng an yên, ngọt ngào không thực tế.

Nhưng vì người ta chẳng can đảm như họ nghĩ, còn anh, vẫn thừa mứa những ngổn ngang cần sắp đặt.

Nên Sài Gòn, thủa tâm hồn còn xanh.


Son Tang

Viết bởi Sơn về những thứ giản đơn.