Chuyện của.Sơn

So long.

June 30, 2019

So long.

June 30, 2019

Vũ trụ luôn vận hành theo cách kỳ lạ. Tôi bất chợt nghe lại bài nhạc của Tiên, vào thời điểm như thể Tiên đang viết cho tôi.

” Em vẫn thắc mắc đấy, sao khi chia tay anh bình tâm như người đi trên dây ? Bởi vì em luôn nghĩ anh ở đó, luôn ở đó. Trong khi anh luôn biết, em thì muốn được tự do.

Điều mình cần phải nói ra, một sự thật là chúng ta chẳng còn gì ngoài quá khứ. Ngày còn yêu sao không lo lắng cho nhau, chia tay rồi quan tâm làm gì ? ”

Tôi yêu em nhiều, rất nhiều, nhiều tới độ tôi thấy thương hại cho bản thân mình. Nhưng chúng ta luôn là chúng ta dù chúng ta không là chúng ta. Nên, so long em.


Son Tang

Viết bởi Sơn về những thứ giản đơn.